Adam Luboński

Adam Luboński

Od 1993 roku właściciel serwisu samochodowego, wykonującego usługi blacharsko-lakiernicze. Skończył liceum ogólnokształcące i posiada tytuły Mistrza w zawodach lakiernik pojazdowy oraz blacharz samochodowy. Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, przewodniczący komisji egzaminacyjnych w zawodach lakiernik i blacharz.

Od lat związany z piłką nożną –  Honorowy Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. Trener Piłki Nożnej klasy UEFA B. Członek II kadencji komisji w Departamencie Bezpieczeństwa na obiektach sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Delegat II kadencji w PZPN.

kontakt: [email protected]