Agnieszka Buczyńska

Druga Wiceprzewodnicząca Partii - Sekretarz Generalna

Agnieszka Buczyńska

Aktywistka społeczna, specjalistka w zakresie społeczeństwa obywatelskiego oraz polityki senioralnej. Zawodowo zajmuje się leadershipem (przywództwem). Ukończyła socjologię na Collegium Civitas w Warszawie oraz politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentką studiów MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od początku swojego dorosłego życia związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. W latach 2008–2014 była wiceprezeską, a od 2015 do 2019 roku prezeską Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Członkini Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego w Gdańsku VII i VIII kadencji.  Od 2021 roku jest członkinią Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu. W 2017 roku uhonorowana tytułem Osobowości Pomorza „Dziennika Bałtyckiego”, a w 2019 – nagrodą społecznika roku im. Lecha Bądkowskiego. W 2020 roku została członkinią Komitetu Wyborczego Wyborców Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, po których została współzałożycielką i wiceprezeską stowarzyszenia Polska 2050. 27 marca 2022 roku została członkinią zarządu partii Polska 2050 Szymona Hołowni, w której objęła funkcję drugiej wiceprzewodniczącej i sekretarz generalnej.