Barbara Oliwiecka

Barbara Oliwiecka

Pochodzi z Kalisza. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku „Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalna”. W latach 1998-99 studiowała na University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii na kierunku Space Economy.

Zawodowo od 2018 roku pracuje na stanowisku kierowniczym w polskiej firmie produkcyjnej. Wcześniej, przez 13 lat, prowadziła działalność gospodarczą w obszarze usług edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe „Trener Biznesu” na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od lat zaangażowana społecznie. Aktywnie działa w obszarze ekologii, edukacji oraz pomocy społecznej. Interesuje się transportem publicznym, metodą zarządzania Kaizen i zagadnieniami z zakresu smart city.

Radna miasta Kalisza, Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Przewodnicząca Klubu Radnych Polska 2050 w Radzie Miasta. Uczestniczka programu Pracownia Samorządowa realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.

kontakt: [email protected]