Bartosz Romowicz

Bartosz Romowicz

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Na tej samej uczelni ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo i posiada otwarty przewód doktorski. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową gmin w Polsce”. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse, gdzie obronił pracę dyplomową o roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada tytuł zawodowy Master of Business Administration (MBA) oraz certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od grudnia 2014 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych, uzyskał reelekcję w wyborach samorządowych w 2018 roku.

kontakt: [email protected]