Cezary Pakulski

Cezary Pakulski

Dr hab. n. med., lekarz i nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz lekarz kierujący oddziału intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

W latach 2001-2010, jako konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, współorganizował Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w województwie zachodniopomorskim. Inicjator i współorganizator Centrum Urazowego dla Dorosłych i Centrum Urazowego dla Dzieci w SPSK nr 1 w Szczecinie.

W latach 2009 – 2013 członek Okręgowej Rady Lekarskiej i jej prezydium (VI kadencja). Obecnie członek Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie (IX kadencja). Od roku 2020 wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Plac Solidarności.

Od roku 2021 ekspert medyczny Instytutu Strategie 2050, a obecnie członek Kolegium Ekspertów w Instytucie Strategie 2050.

kontakt: [email protected]