Damian Pacześniak

Damian Pacześniak

Pochodzi z Rzeszowa gdzie dzieciństwo upłynęło mu głównie na kopaniu w piłę (skauci piłkarscy nie rozpoznali w porę talentu) i wsparciu rodziców w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego (małoletni handlarz i ogrodnik), ale jakiś czas temu serce przywiodło go do Łodzi. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku interdyscyplinarne studia matematyczno – przyrodnicze ukończył zdobywając absolutorium, a pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał za granicą pracując m. in. w sektorze bankowym i usługach telekomunikacyjnych. Na obczyźnie doświadczył też pierwszej miłości, która trwa do dziś. Po powrocie do Polski był zawodowo odpowiedzialny za rozwijanie współpracy i wdrażanie nowych produktów dla strategicznych klientów dużej korporacji. Był również wolontariuszem i współpracownikiem Fundacji Gajusz. Jakiś czas temu porzucił korpoświat, ale nie wyjechał w Bieszczady. Od 4 lat jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, gdzie zajmuje się promocją i rozwojem rodzicielstwa zastępczego. Kampania społeczna na rzecz dzieci dotkniętych problemem sieroctwa społecznego przygotowana przez zespół którego prace koordynuje zdobyła w 2020 roku prestiżowe wyróżnienie „brąz” Effie Awards 2020 w kategorii „Positive change: CSR, Edukacja społeczna i Pro Bono”. Była to jedyna nagroda przyznana nie profesjonalnej firmie marketingowej a jednostce publicznej. Jeden z fundatorów i wiceprezes Fundacji Dobrodzieje Się, która wspiera dzieci z rodzin zastępczych i niezamożnych. Żonaty, ojciec trójki dzieci w wieku szkolnym. Od kilku lat rodzinie towarzyszy Pongo, który schronisko dla zwierząt zamienił na M4.

Dołączył do ruchu Polska 2050 bo ma ogromne ludzkie, ale tym samym i polityczne, zaufanie do Szymona Hołowni, bo wierzy, że problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zyskają odpowiednią uwagę i skuteczne rozwiązania zarówno w politycznej, jak i obywatelskiej działalności ruchu. Jest członkiem zarządu regionalnego Stowarzyszenia Polska 2050 w województwie łódzkim, odpowiada m. in. za rekrutację, kontakt z wolontariuszami, akcje na rzecz dzieci z rodzin zastępczych. Jest członkiem roboczej grupy eksperckiej w Instytucie Strategie 2050 dotyczącej pieczy zastępczej.
To dzięki swej aktualnej pracy zawodowej na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowaniu w ruch Polska 2050 i działania na rzecz łódzkich rodzin zastępczych od kilku lat czuje, że jest łodzianinem!

kontakt: [email protected]