Dobrosław Rola

Dobrosław Rola

Pochodzi z Poznania, gdzie ukończył studia pedagogiczne (specjalizacja “Socjoterapia i promocja zdrowia”) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W pracy zawodowej zajmował się tematyką społeczną – pracował jako asystent rodziny, streetworker oraz socjoterapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej. W świetlicy pełnił również rolę kierownika placówki.

Zaangażowany w wolontariat w ramach Grupy Granica, w działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz na rzecz uchodźców w Poznaniu. W Stowarzyszeniu Polska 2050 kieruje pracami zespołu ds. osób w kryzysie bezdomności, był koordynatorem akcji “Poznajmy się”.

kontakt: [email protected]