Ireneusz Gwóźdź

Ireneusz Gwóźdź

Zawodowo związany z Pruszyński Sp. z o.o. Prezes Stowarzyszenia Zabiegane Starachowice, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Starachowic.

W życiu politycznym niezwykle ważne są dla niego kwestie takie jak jakość debaty publicznej, konsultacje społeczne, praworządność i dbałość o szeroko pojęte środowisko naturalne.

W ruchu Polska 2050 delegat Regionu Świętokrzyskiego na Walne Zebranie, członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego i członek Rady Ogólnopolskiej, będącej organem doradczym stowarzyszenia.

kontakt: [email protected]