Jacek Bury

Jacek Bury

Przedsiębiorca, od 29 lat tworzy jedną z największych firm na Lubelszczyźnie – jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Bury, działającego m.in. w branży spożywczej, transportowej i w sektorze oświatowym.

Zaangażowany w budowanie klimatu dla ludzi przedsiębiorczych. Propagator nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Aktywnie wspiera sportowców i ludzi potrzebujących. Senator X kadencji Senatu RP, członek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. Inicjator powstania Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

kontakt: [email protected]