Jan Wojtowicz

Jan Wojtowicz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Nauk Ekonomicznych – magister zarządzania. Ukończył również Krakowską Szkołę Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku MBA in Community Management.

Pochodzi z Polkowic – Serca Zagłębia Miedziowego. Wicestarosta powiatu polkowickiego. W tej kadencji debiutuje w samorządzie, jednak przez 10 lat pracował w gminnej jednostce samorządowej.

Podjął decyzję o pracy na rzecz samorządu ponieważ chciał mieć realny wpływ na kierunek zmian w swoim regionie. Wraz z lokalnym stowarzyszeniem Lepsze Polkowice ponad dwa lata temu wyznaczyli sobie ambitny cel utworzenia w tym regionie zielonych płuc Zagłębia Miedziowego. Zaplanowali rewitalizację parków, udostępnienie mieszkańcom alternatywnych form mobilności, takich jak system roweru miejskiego, oraz rozbudowę systemu transportu publicznego ukierunkowanego na rozwiązania niskoemisyjne, jednocześnie kładąc nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii. Plany te realizują z sukcesem: wdrożony został już system rowerów miejskich, który prężnie się rozwija, zwiększono także liczbę kursów i linii środków komunikacji zbiorowej oraz rozszerzono jej zasięg na kolejne miejscowości, a wszystko to przy zachowaniu zasady bezpłatności dla mieszkańców. We współpracy z Gmina Polkowice utworzony został Klaster Energii Zagłębia Miedziowego – inicjatywa, która zakłada wzajemne wspieranie się członków klastra w pracy na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej.

Zdecydował się podjąć współpracę z ruchem Polska 2050, ponieważ wierzy, że to właśnie z jej liderami można  rozmawiać o Polsce kolejnych pokoleń, Polsce dla której istotni są ludzie, a nie bieżące spory polityczne.

kontakt: [email protected]