Krzysztof Stańko

Krzysztof Stańko

Nauczyciel, menadżer i społecznik. Ekspert w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Innowacji i Rozwoju. Interesuje się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych usług publicznych jako szybkiego i skutecznego kontaktu obywatela z urzędem.
Ekspert w dziedzinie walki z wykluczeniem cyfrowym oraz związku cyfryzacji z klimatem i środowiskiem. Do ruchu Polska 2050 przystąpił bo wierzy, że możemy stworzyć dobre miejsce do życia dla nas i przygotować lepszą przyszłość następnemu pokoleniu.

kontakt: [email protected]