Łukasz Nazarko

Łukasz Nazarko

Architekt, menedżer hotelarstwa i gastronomii. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej.

Wychowawca młodzieży: były drużynowy, instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza, członek komendy Hufca, żeglarz.

Ukończył 28. edycję Szkoły Liderów Politycznych. W swojej działalności politycznej i społecznej koncentruje się na tematyce architektury i urbanistyki, krajobrazu, ochrony przyrody oraz partycypacji społecznej. Uważa, że centrowy i pragmatyczny charakter Polski 2050 to lekarstwo na problemy naszego społeczeństwa.

kontakt: [email protected]