Mirosław Suchoń

Mirosław Suchoń

Poseł na Sejm RP
Ekonomista, informatyk.
Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowe.
Wiceprzewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty.
Członek Parlamentarnego Zespołu ds.Stwardnienia Rozsianego.
Zawodowo związany z branżą ruchu drogowego.
Były członek organów nadzorczych sektora spółdzielczego.