Mirosław Suchoń

Mirosław Suchoń

Poseł na Sejm RP. Ekonomista, informatyk. Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej. Wiceprzewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty. Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego.

Zawodowo związany z branżą ruchu drogowego. Były członek organów nadzorczych sektora spółdzielczego.

kontakt: [email protected]