Monika Piątkowska

Monika Piątkowska

Prawniczka, ekspertka w dziedzinie gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości, stypendystka Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA. Ma bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tj. w administracji rządowej i samorządowej – gdzie zajmowała stanowiska dyrektorskie. Zasiadała w zarządach spółek zarówno komercyjnych, jak i skarbu państwa. Od lat związana z problematyką brandingu narodowego – budowania i zarządzania wizerunkiem marki kraju.

Całe swoje życie zawodowe konsekwentnie wspiera polskich przedsiębiorców, działając w obszarach dyplomacji gospodarczej, promocji polskiej żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Szefowa izby gospodarczej.

kontakt: [email protected]