Patrycja Borkowska

Patrycja Borkowska

Od 2007 roku wykonuje zawód adwokata, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. W 2015 roku uzyskała uprawnienia mediatora Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zarówno w pracy adwokata, jak i mediatora, w centrum jej uwagi zawsze znajduje się człowiek i jego prawa – w szczególności prawa osób bezbronnych, słabszych, potrzebujących pomocy, dlatego głównym przedmiotem jej zainteresowań zawodowych pozostaje Prawo Rodzinne i Opiekuńcze oraz ustawodawstwo z zakresu pieczy zastępczej.

kontakt: [email protected]