Piotr Sitnik

Piotr Sitnik

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geografia, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od wielu lat związany z oświatą i samorządem. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

Od 2002 roku nieprzerwanie radny Rady Miejskiej w Kluczborku i wieloletni przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. Od 2018 roku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej, szczególnie dotyczące oświaty i ochrony środowiska.

kontakt: [email protected]