Radosław Rataj

Radosław Rataj

Logistyk, nauczyciel i wicedyrektor w Technikum Menedżerskim w Bydgoszczy. Aktywny członek Rady Osiedla Czyżkówko. Nauczyciel akademicki w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Absolwent Politechniki Bydgoskiej i Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Od roku uczestniczy w tworzeniu Partii Polska 2050, wcześniej tworzył struktury Stowarzyszenia Polska 2050 w województwie kujawsko-pomorskim. Do podjęcia działań politycznych zainspirował go prezydencki program Szymona Hołowni. Szczególnie bliskie są mu działania dotyczące walki z kryzysem klimatycznym, polityki rolnej i obszarów wiejskich oraz nowoczesnej edukacji. Z natury społecznik i sprawny organizator. Lider wojewódzki, członek zarządu.

kontakt: [email protected]