Robert Klimowicz

Robert Klimowicz

Z zawodu ekonomista. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z rachunkowości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i studia podyplomowe z administracji publicznej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także Studium Bankowości w Gdańskiej Akademii Bankowej.

Samorządowiec, radny miasta Ełk. W kadencji 2014-2018 wiceprzewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, a w  kadencji 2018 -2023 – przewodniczący Komisji Budżetu. Pracuje w Starostwie Powiatowym,  aktywnie angażuje się też w działania lokalnych organizacji społecznych. Jest m.in. członkiem stowarzyszeń Muzeum dla Ełku i Dobry Duch Samorządu. Autor książek: „Ełk – karty z dziejów miasta i ogrodu” i „Łowiectwo na ziemi ełckiej – monografia Koła Łowieckiego Ryś w Ełku”.

W Stowarzyszeniu Polska 2050 od lutego 2021 roku, obecnie członek Zarządu Regionu Warmińsko – Mazurskiego.

kontakt: [email protected]