Tomasz Czajkowski

Tomasz Czajkowski

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. organizacji i zarządzania. Od 1996 roku prowadzi swoją działalność gospodarczą. Od 2014 roku fundator, a od 2018 roku prezes zarządu fundacji realizującej projekty w obszarze wspierania bezrobotnych, potrzebujących wsparcia ze względu na trudną sytuację finansową i mieszkaniową oraz wspierania instytucji kultury i oświaty (w ścisłej współpracy z samorządami na Dolnym Śląsku).

Radny Rady Miejskiej we Wrocławiu przez trzy kadencje (od 1998 do 2010), przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (komisja utworzona z czterech wcześniej funkcjonujących, obejmująca obszary: komunikacji, gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i ochrony środowiska). Był przewodniczącym Klubu Radnych. Na przestrzeni kolejnych kadencji pracował również w komisji głównej, rewizyjnej, praworządności i bezpieczeństwa, sportu i turystyki; były członek Rady ds. Bezpieczeństwa przy Prezydencie Wrocławia.

Były Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Pediatrycznego im. Korczaka przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu. Były członek Rady Programowej TVP Wrocław. W latach 1996 do 2010 wiceprezes w Klubie Sportowym Osób Niepełnosprawnych (tenis na wózkach). W latach 2000-2008 członek zarządu w Stowarzyszeniu Wrocławski Sport.

Od 1993 roku związany z lewicą. W latach 1993-2011 członek SdRP i SLD (w tym przez jedną kadencję przewodniczący Rady Miejskiej SLD we Wrocławiu i członek Zarządu Wojewódzkiego 2002-2006), 2011 do 2013 członek Twojego Ruchu, od 2013 do 2015 Przewodniczący Wojewódzki tej partii. Od 2015 bezpartyjny.

Ze środowiskiem Szymona Hołowni związany od końca 2019 roku, współorganizator jedynego otwartego dla mieszkańców Wrocławia spotkania z kandydatem na Prezydenta RP (początek roku 2020), były członek Instytutu Strategie 2050 Dolny Śląsk, brał udział w tworzeniu Karty Samorządowej Szymona Hołowni przy wyborach prezydenckich. Pomagał koordynować akcję zbierania podpisów pod kandydaturą Szymona oraz pracował w kampanii prezydenckiej poprzez dyżury w biurze dolnośląskim.

kontakt: [email protected]